Prawo spółdzielcze

  • obsługa organów spółdzielni,
  • formułowanie projektów uchwał, wewnętrznych aktów i regulaminów,
  • sporządzanie opinii prawnych,
  • udzielanie wyjaśnień w bieżących sytuacjach prawnych,
  • udział w postępowaniach sądowych wobec członków spółdzielni o zapłatę i eksmisję,
  • udział w innych postępowaniach sądowych i administracyjnych.