Prawo handlowe

  • tworzenie spółek prawa handlowego oraz ich przekształcanie, w tym przygotowywanie projektów statutów i umów spółek oraz ich zmiany,
  • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestracyjnych,
  • czynności likwidatorów spółek prawa handlowego,
  • doradztwo w sprawach korporacyjnych, w tym obsługa organów spółek,
  • przygotowywanie projektów uchwał i regulaminów.