Prawo pracy

  • sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich oraz umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej,
  • tworzenie regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń oraz regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • restrukturyzacja zatrudnienia, w tym rozwiązywanie i wypowiadanie umów o pracę,
  • porady prawne z szeroko rozumianego prawa pracy,
  • zastępstwo procesowe przed sądami pracy.