Prawo administracyjne

  • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń,
  • doradztwo w zakresie postępowania administracyjnego,
  • reprezentacja przed organami administracyjnymi, także w zakresie prawa farmaceutycznego.