Prawo cywilne i gospodarcze

  • sporządzanie i opiniowanie umów cywilno-prawnych,
  • ochrona dóbr osobistych, windykacja należności,
  • sporządzanie analiz prawnych,
  • świadczenie usług zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi i sądami polubownymi oraz przed Sądem Najwyższym,
  • zakładanie i obsługa fundacji i stowarzyszeń oraz innych podmiotów.